Video

Đối tác

Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Việt Nam - Nhật Bản

Địa điểm:   Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tào, Từ Liêm, Hà Nội

Loại dự án: Bệnh viện

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện mái kính

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Y học Việt Nam-Nhật Bản (Vija Metech JSC)