Video

Đối tác

Biệt thự A5- Regal - Điện Ngọc-Quảng Nam

Địa điểm: Ngọc Điện, Ngọc Bàn, Quảng Nam

Loại dự án: Biệt thự đảo, biệt thự ở kết hợp kinh doanh

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt vách CNC trang trí

Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung

Hoàn thành: 2023