Video

Đối tác

Euro Village - Làng Châu Âu - Đà Nẵng

Địa điểm: 01 Đường Hoa Hồng 1, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Loại dự án: Village

Hạng mục:

1. Cung cấp và lắp đặt hạng mục cơ khí.

2. Cung cấp và lắp đặt hạng mục inox.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Hoàn thành: 2023