Tính năng:
- Thường nằm ở khu vục cửa sảnh chính để che chắn người ra vào tòa nhà tránh mưa nắng
- Khung: khung bằng nhôm hoặc thép hoặc vừa bằng nhôm vừa bằng thép
- Kính: khuyến cáo sử dụng kính dán để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khi kính bị vỡ