Video

Đối tác

Khu du lịch VAP Phú Quốc mở rộng

Địa điểm:  Đảo Ngọc, Phú Quốc, Kiên Giang

Loại dự án: Thủy cung trong khu du lịch

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ kết cấu thép cho mái kính thủy cung

Hoàn thành: 2022