Video

Đối tác

Resort Fiore - Phan Thiết

Địa điểm: Xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận

Loại dự án: Resort 

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt mái Canopy

Hoàn thành: 2022